งาน งาน งาน

อันยองอาเซโย

น่าดีใจที่เป็นผู้รอดชีวิต เพื่อนร่วมธุรกิจหลายคนต้องปิดกิจการ บ้างก็เงียบหายไปเลย บางคนก็เริ่มต้นมาในช่วงเวลาใกล้ๆกัน เคยเป็นคู่แข่งกันมาแท้ๆ มาวันนี้เหลือกันร่อยหลอเต็มที ….. ภูมิใจที่ตัวเองยังอยู่มาได้จนถึงตอนนี้ แต่ก็ใจหายด้วย

0.13 น้ำยังไม่ได้อาบ ตาจะปิด และอยากทำงานมาก โอยยยยยยย อยากทำงาน

…………….

ประโยคที่ชอบวันนี้ “มีบ้านนอกเป็นของตัวเอง”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s