เช้าวันเสาร์

7.50

เป็นเช้าวันเสาร์ที่ท้องฟ้าหม่น….

เป็นเช้าวันเสาร์ที่ฝนตกโปรยปราย…..

นั่งอยู่ข้างหน้าต่าง ด้านนอกเปียกปอนไปเสียทุกสิ่ง….

เป็นเช้าวันเสาร์ที่รู้ว่า…..‘ไม่มีความลับ ในความรักอีกต่อไป’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s