25-5-2013

แม่ที่นอนกลางวันอยู่ ตื่นขึ้นมางอแงว่า  “โอ๊ย ปวดฉี่ๆๆ ปวดฉี่ว่ะปวดฉี่ วู้!! ไม่อยากลุกขึ้นมาฉี่เลย กำลังนอนสบาย วู้!! ให้ใครไปฉี่แทนก็ไม่ได้ ”

เรา =_= 555  ตลกแม่งอแง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s