Echinopsis. Project

อิชินอฟ 2หน่อนี้ เราแงะมาจากต้นแม่ มาปลูก จะถ่ายรูปมา update เป็นระยะๆ ดูว่าจะโตไวแค่ไหน แล้วอีกนานไม๊กว่าจะออกดอก

319098850398

6-4-2013 ชำไว้ประมาณเดือนนึงแล้ว น่าจะออกรากแล้วนะ เพราะรู้สึกว่าโตขึ้นพอสมควร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s