14-9-2012

เป็ดครอบครัวเดินทางมาถึงบ้านแล้ว แต่ทำเป็ดเท้าขาดไปแล้ว 1 ตัว แป่ว!!

1.30 ต้องนอนแล้ว ตาจะปิด คืนนี้ไม่ได้อาบน้ำก่อนนอน

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s