นิดเดียว

เวลาฟังเพลง เส้นแบ่งระหว่างไพเราะกับหนวกหู อยู่ใกล้กันนิดเดียว

——————————

ใครบางคนอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิม.. แต่บางคนไม่อยากกลับมา

ใครบางคนร้อนรนดังไฟเผาเพราะกลัวเธอจะจากไป.. แต่อีกคนเดินจากไปด้วยจิตใจเยือกเย็น

ใครบางคนขอร้องด้วยความจริงใจ.. แต่บางคนรับฟังด้วยความรู้สึกว่างเปล่า

ใครบางคนใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อรั้งเธอไว้.. แต่ความพยายามทั้งหมดไร้ความหมายสำหรับเธอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s